Οι επιπτώσεις της καθιστικής ζωής στην υγεία μας

Φυσικά αδρανή άτομα : Άτομα με Φυσική Δραστηριότητα (ΦΔ) μικρότερη της ελάχιστης προτεινόμενης ΦΔ για την υγεία, δηλαδή μέτριας έντασης αερόβια 150 – 300 λεπτά την εβδομάδα (WHO 2018)

Καθιστική συμπεριφορά: Κάθε συμπεριφορά (εκτός του ύπνου) που χαρακτηρίζεται από χαμηλή ενεργειακή δαπάνη  στα πλαίσια επαγγελματικών, εκπαιδευτικών, οικιακών δομών και μεταφοράς, όπως η παραμονή σε καθιστή θέση ή ξαπλωτή θέση  (WHO Global: 13; WHO 2020)

  • Η φυσική αδράνεια αποτελεί μία παγκόσμια πανδημία και έχει αναγνωριστεί ως μία από τις τέσσερις κύριες αιτίες πρόωρου θανάτου (1)
  • Η φυσική αδράνεια ευθύνεται για το 6% της εμφάνισης στεφανιαίας νόσου, 7% διαβήτη τύπου 2, 10% καρκίνου του μαστού, 10% καρκίνου του παχέος εντέρου και 9% των πρόωρων θανάτων (2)
  • Συσχέτιση του χρόνου καθιστικής ζωής με τη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες και από καρδιαγγειακές ασθένειες (CVD), ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας (3)

  • Η παρακολούθηση τηλεόρασης σε καθιστή θέση για ≥ 5 ώρες την ημέρα, συγκριτικά με τις <1 ώρα την ημέρα, οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας από όλες τις αιτίες και από CVD κατά 19% στους άνδρες και 32% στις γυναίκες (4)
  • Αυξημένα επίπεδα συνεχόμενης καθιστικής συμπεριφοράς σχετίζονται με διαταραγμένο μεταβολισμό γλυκόζης και καρδιομεταβολικής νοσηρότητας, καθώς και τη συνολική θνησιμότητα (WHO Global: 14)
  • Υψηλότερα επίπεδα καθιστικής συμπεριφοράς σε άτομα με Μη Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΜΜΝ) σχετίζονται με τη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες, από CVD, καρκίνο και διαβήτη τύπου 2 (WHO 2020)

  • Η σχέση μεταξύ της καθιστικής συμπεριφοράς και του κινδύνου θνησιμότητας από όλες τις αιτίες, από CVD και καρκίνο, ποικίλει ανάλογα με τη συνολική ΦΔ(WHO Guidelines on PA and sedentary behaviour 2020)
  • Υψηλότερα επίπεδα μέτριας προς υψηλής έντασης ΦΔ μετριάζουν τις ανεπιθύμητες επιδράσεις που επέρχονται με τα υψηλά επίπεδα καθιστικής συμπεριφορας(WHO Guidelines on PA and sedentary behaviour 2020)

Γίνε φυσικά δραστήριος/α!

(1)Kohl, H. W. III, Craig, C. L., Lambert, E. V., Inoue, S., Alkandari, J. R., Leetongin, G., Kahlmeier, S., & Lancet Physical Activity Series Working Group. (2012). The pandemic of physical inactivity: Global action for public health. The Lancet, 380(9838), 294–305.

(2)Lee I-M, Shiroma EJ et al. Lancet (2012), 380: 219–29

(3)PT Katzmarzyk, TS Church, CL Craig, C Bouchard. Sitting time and mortality from all causes, cardiovascular disease, and cancer Medicine & science in sports & exercise 41 (5), 998-1005, Koster, Annemarie et al.(2016). Associations of total amount and patterns of sedentary behaviour with type 2 diabetes and the metabolic syndrome: The Maastricht Study. Diabetologia, 59(4), 709–718.

(4)Kim, Y.; Wilkens, L. R.; Park, S.-Y.; Goodman, M. T.; Monroe, K. R.; Kolonel, L. N. (2013). Association between various sedentary behaviours and all-cause, cardiovascular disease and cancer mortality: the Multiethnic Cohort Study. International Journal of Epidemiology, 42(4), 1040–1056.