Οι επιπτώσεις της καθιστικής ζωής στην υγεία μας

Φυσικά αδρανή άτομα : Άτομα με Φυσική Δραστηριότητα (ΦΔ) μικρότερη της ελάχιστης προτεινόμενης ΦΔ για την υγεία, δηλαδή μέτριας έντασης αερόβια 150 – 300 λεπτά την εβδομάδα (WHO 2018) Καθιστική συμπεριφορά: Κάθε συμπεριφορά (εκτός του ύπνου) που χαρακτηρίζεται από χαμηλή ενεργειακή δαπάνη  στα πλαίσια επαγγελματικών, εκπαιδευτικών, οικιακών δομών και μεταφοράς, όπως η παραμονή σε καθιστή […]

Περισσότερα